Nobel Award

De organisatie heeft ten doel het onafhankelijk en transparant ondersteunen van cultuur, in de breedste zin van het woord. Dit doel tracht zij te verwezenlijken door diverse concoursen te organiseren. De concoursen (wedstrijd waarbij een jury de winnaar bepaalt) worden georganiseerd in samenwerking met diverse andere organisaties uit de Gemeente Leiden, zoals bedrijven, poppodia, horeca, winkeliers, etc. Er wordt ingezet op duurzame relaties.

Door deze partijen bij elkaar te brengen wordt getracht een positieve synergie te creëren waar alle betrokkenen profijt van hebben. Daarnaast profiteren alle betrokken van de exposure die zij krijgen door de publiciteit die rondom de concoursen worden verspreidt en de aandacht die zij tijdens de evenementen krijgen.